Beachview Surfside
 

Big Blue
Big Blue
BeachView View
BeachView View
BVN (Yankees) 1st Floor Porch)
BVN (Yankees) 1st Floor Porch)
BVN (Yankees) Pool Area
BVN (Yankees) Pool Area
BVN (Yankees) Pool Area
BVN (Yankees) Pool Area
BVN (Yankees) Living Room
BVN (Yankees) Living Room
BVN (Yankees) Family Room
BVN (Yankees) Family Room
BVN (Yankees) Kitchen and Dining Area
BVN (Yankees) Kitchen and Dining Area
BVN (Yankees) Kitchen Area
BVN (Yankees) Kitchen Area
BVN (Yankees) Dining Room
BVN (Yankees) Dining Room
BVN (Yankees) Dining Area
BVN (Yankees) Dining Area
BVN (Yankees) Rm #1  2 queens
BVN (Yankees) Rm #1 2 queens
BVN (Yankee) Rm #2 2 Fulls
BVN (Yankee) Rm #2 2 Fulls
BVN (Yankees) Rm #3  1 queen
BVN (Yankees) Rm #3 1 queen
BVN (Yankees) Rm #4  1 queen
BVN (Yankees) Rm #4 1 queen
BVN (Yankees) Rm #5 master   ! King
BVN (Yankees) Rm #5 master ! King
BVN (Yankees) Rm #5 Master 1 Futon
BVN (Yankees) Rm #5 Master 1 Futon
BVN (Yankees) 1/2 Bath
BVN (Yankees) 1/2 Bath
BVN (Yankees) Parking Area
BVN (Yankees) Parking Area
BVN (Yankees) Family Room Sectional
BVN (Yankees) Family Room Sectional
Vic Otero
(617) 515-2132
Email